Hà Nội chuyện chưa từng có, bịt khẩu trang lầm rầm khấn vái

15:57, 30/01/2020

Từ sân bay, các tuyến phố trung tâm cho đến đền chùa, đâu đâu cũng thấy hình ảnh du khách và người dân bịt khẩu trang do lo ngại dịch virus corona.

Du khách nước ngoài đến Hà Nội và cả người Việt cũng bịt khẩu trang xuống phố du xuân, thậm chí người dân đi lễ chùa cũng đeo khẩu trang khấn vái, đảm bảo an toàn sức khỏe.

Hà Nội chuyện chưa từng có, bịt khẩu trang lầm rầm khấn vái
Người dân không quên đeo khẩu trang khi đi lễ chùa cầu mong một năm mới Canh Tý an lành 
Hà Nội chuyện chưa từng có, bịt khẩu trang lầm rầm khấn vái
 
Hà Nội chuyện chưa từng có, bịt khẩu trang lầm rầm khấn vái
Đeo khẩu trang khấn vái 
Hà Nội chuyện chưa từng có, bịt khẩu trang lầm rầm khấn vái
Sắp lễ trong phủ Tây Hồ
Hà Nội chuyện chưa từng có, bịt khẩu trang lầm rầm khấn vái
Khách nước ngoài du xuân ở Hà Nội
Hà Nội chuyện chưa từng có, bịt khẩu trang lầm rầm khấn vái
 
Hà Nội chuyện chưa từng có, bịt khẩu trang lầm rầm khấn vái

Một gia đình người Việt đeo khẩu trang khi ra phố
Hà Nội chuyện chưa từng có, bịt khẩu trang lầm rầm khấn vái
Cả nhà du xuân


 

Hà Nội chuyện chưa từng có, bịt khẩu trang lầm rầm khấn vái
Ngoài hướng dẫn viên du lịch, khách quốc tế đều đeo khẩu trang khi tham quan Hà Nội
Hà Nội chuyện chưa từng có, bịt khẩu trang lầm rầm khấn vái
Khẩu trang kín mít du xuân
Hà Nội chuyện chưa từng có, bịt khẩu trang lầm rầm khấn vái
 
Hà Nội chuyện chưa từng có, bịt khẩu trang lầm rầm khấn vái
 
Hà Nội chuyện chưa từng có, bịt khẩu trang lầm rầm khấn vái
 

 

Hà Nội chuyện chưa từng có, bịt khẩu trang lầm rầm khấn vái

Nhân viên xí nghiệp xe điện đeo khẩu trang phục vụ du khách
Hà Nội chuyện chưa từng có, bịt khẩu trang lầm rầm khấn vái
Đoàn khách người Hàn Quốc tham quan Hà Nội
Hà Nội chuyện chưa từng có, bịt khẩu trang lầm rầm khấn vái
 
Hà Nội chuyện chưa từng có, bịt khẩu trang lầm rầm khấn vái
Nụ cười xinh thời dịch corona
Hà Nội chuyện chưa từng có, bịt khẩu trang lầm rầm khấn vái
 
Hà Nội chuyện chưa từng có, bịt khẩu trang lầm rầm khấn vái
Du khách trên phố đi bộ bờ Hồ


 

Hà Nội chuyện chưa từng có, bịt khẩu trang lầm rầm khấn vái
Một gia đình người Việt du xuân
Hà Nội chuyện chưa từng có, bịt khẩu trang lầm rầm khấn vái

"Thời trang" Tết này 

Hà Nội chuyện chưa từng có, bịt khẩu trang lầm rầm khấn vái
Du khách nhập cảnh sân bay quốc tế Đà Nẵng
Hà Nội chuyện chưa từng có, bịt khẩu trang lầm rầm khấn vái
Hầu hết du khách đến sân bay đều đeo khẩu trang
Hà Nội chuyện chưa từng có, bịt khẩu trang lầm rầm khấn vái
Nhân viên sân bay tự bảo vệ sức khoẻ bằng khẩu trang y tế
Hà Nội chuyện chưa từng có, bịt khẩu trang lầm rầm khấn vái
Các nhân viên mặt đất cũng đeo khẩu trang khi làm việc

Theo Vietnamnet
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/dich-virus-corona-ha-noi-chuyen-chua-tung-co-bit-khau-trang-khan-vai-612104.html