Sáng 1/9: Hà Nội thêm 30 ca mắc mới COVID-19

09:40, 01/09/2021

Thêm 30 ca mắc mới COVID-19 được CDC Hà Nội công bố sáng nay 1/9, bao gồm 8 ca trong khu cách ly và 22 ca tại khu vực phong tỏa. Các ca bệnh có địa chỉ tại Thanh Xuân (23), Đống Đa (3), Hà Đông (2), Đan Phượng (2).

 

Cụ thể:

1) L.N.T, Nam, sinh năm 1991, 

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 30/8 được lấy mẫu lần 3 xét nghiệm kết quả dương tính (BV Xanh Pon thực hiện).

2) Đ.V.T, Nam, sinh năm 1996,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm lần 1 ngày 23/8  âm tính. Ngày 25/8 xuất hiện triệu chứng, 27 xét nghiệm lần 2 âm tính. Ngày 30/8 được lấy mẫu lần 3 xét nghiệm kết quả dương tính (BV Xanh Pon thực hiện).

3) V.V.N, Nam, sinh năm 1985,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm lần 1 ngày 24/8  âm tính, 27/8 xét nghiệm lần 2 âm tính.Ngày 28/8 xuất hiện triệu chứng, ngày 30/8 được lấy mẫu lần 3 xét nghiệm kết quả dương tính (BV Xanh Pon thực hiện).

4) L.S.T, Nam, sinh năm 1947,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 30/8 được lấy mẫu lần 3 xét nghiệm kết quả dương tính (BV Xanh Pon thực hiện).

5) L.A.T, Nam, sinh năm 2010,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 30/8 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu lần 3 xét nghiệm kết quả dương tính (BV Xanh Pon thực hiện).

6) L.N.A, Nam, sinh năm 2003,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 30/8 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu lần 3 xét nghiệm kết quả dương tính (BV Xanh Pon thực hiện).

7) L.K.Q, Nam, sinh năm 1968,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 30/8 được lấy mẫu lần 3 xét nghiệm kết quả dương tính (BV Xanh Pon thực hiện).

8) N.T.L, Nữ, sinh năm 1920,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 30/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

9) T.T.K.C, Nữ, sinh năm 1944,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 30/8 được lấy mẫu lần 3 xét nghiệm kết quả dương tính (BV Xanh Pon thực hiện).

10) V.B.T, Nữ, sinh năm 1987,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm 3 lần âm tính. Ngày 30/8 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (BV Xanh Pon thực hiện).

11) Đ.H.L, Nữ, sinh năm 2012,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 25/8 xuất hiện sốt. Ngày 30/8 được lấy mẫu lần 2 xét nghiệm kết quả dương tính (BV Xanh Pon thực hiện).

12) V.V.H, Nam, sinh năm 1955,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 30/8 được lấy mẫu lần 3 xét nghiệm kết quả dương tính (BV Xanh Pon thực hiện).

13) B.T.T, Nữ, sinh năm 1954,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 30/8 được lấy mẫu lần 3 xét nghiệm kết quả dương tính (BV Xanh Pon thực hiện).

14) Đ.H.D, Nữ, sinh năm 1979,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm lần 1 ngày 23/8  âm tính, 27/8 xét nghiệm lần 2 âm tính. Ngày 28/8 xuất hiện triệu chứng,ngày 30/8 được lấy mẫu lần 3 xét nghiệm kết quả dương tính (BV Xanh Pon thực hiện).

15) N.Đ.T, Nam, sinh năm 2009,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 30/8 được lấy mẫu  xét nghiệm kết quả dương tính (BV Xanh Pon thực hiện).

16) N.Đ.T, Nam, sinh năm 1990,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 30/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

17) Đ.Đ.L, Nam, sinh năm 1982,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân P.T.M, đã được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 30/8 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (BV Xanh Pon thực hiện).

18) L.T.L, Nữ, sinh năm 1942,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân là F1 (bà) của bệnh nhân N.H.A, được xét nghiệm lần 1 âm tính 24/8 và chuyển cách ly tập trung ngày 25/8. Ngày 30/8 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu lần 2 kết quả dương tính.

19) C.H.T, Nữ, sinh năm 1957,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân là F1 (hàng xóm) của T.T.T, được xét nghiệm 2 lần âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 30/8 có triệu chứng ho, đau họng xét nghiệm lần 3 kết quả dương tính.

20) T.L.O, Nữ, sinh năm 1969,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân là F1 (mẹ) của bệnh nhân N.H.A, được xét nghiệm lần 1 âm tính 24/8 và chuyển cách ly tập trung ngày 25/8. Ngày 29/8 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu lần 2 kết quả dương tính.

21) N.Đ.D, Nam, sinh năm 1995,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 30/8 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

22) N.V.V, Nam, sinh năm 1994,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, đã được xét nghiệm 2 lần âm tính, ngày 30/8 xuất hiện sốt ho test nhanh dương tính và lấy mẫu PCR kết quả dương tính.

23) T.N.A, Nữ, sinh năm 1996,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, đã được xét nghiệm 2 lần âm tính, ngày 30/8 được xét nghiệm lần 3 kết quả dương tính.

24) N.M.H, Nam, sinh năm 1993,

25) T.T.S, Nam, sinh năm 1987,

- Địa chỉ: Yên Nghĩa, Hà Đông.

- Dịch tễ: Cả 2 bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.T.L. Ngày 30/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính

26) T.V.K, Nam, sinh năm 2011,

27) N.H.D, Nam, sinh năm 2011

- Địa chỉ: Tân Lập, Đan Phượng.

- Dịch tễ: Cả 2 bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.V.M.T. Ngày 30/8 xuất hiện sốt, ho được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

28) N.K.O, Nữ, sinh năm 1962,

- Địa chỉ: Văn Miếu, Đống Đa.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 30/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

29) B.Q.Q, Nam, sinh năm 1976,

- Địa chỉ: Văn Miếu, Đống Đa.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 21/8. Ngày 29/8 bệnh nhân xuất hiện sốt, ngày 30/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

30) T.L.G, Nữ, sinh năm 1984,

- Địa chỉ: Văn Miếu, Đống Đa.

Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 30/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Như vậy, tại quận Thanh Xuân, trong số 467 ca bệnh trên toàn quận thì chỉ tính từ hôm 23/8 đến sáng nay, riêng ổ dịch phường Thanh Xuân Trung đã có 372 ca dương tính.

Còn tại Quận Dống Đa, ổ dịch tại phường Văn Miếu đã có 106 ca tính từ hôm 30/7.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.298 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.547 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.751ca.

Theo VnMedia

https://vnmedia.vn/su-kien-va-van-de/202109/sang-19-ha-noi-them-30-ca-mac-moi-covid-19-16310eb/